Imprint

Koroğlu Patent Bureau
Ayça Koroğlu
Turkish Patent Attorney
Hanımefendi Sk, Merkez Mah. No:97 Şişli, 34381, İstanbul
Tax no: 5790372547
E-mail:contact@aycakoroglu.com
Tel: +90 532 461 0428
Right to practice as a Turkish Patent Attorney:
Attorneyship was granted in Türkiye by Turkish Patent and Trademark Office.
The following code apply for Turkish Patent Attorneys: Code of Conduct 
Right to practice before World Intellectual Property Office (WIPO): Entitlement to practice before the International Bureau and the competent International Searching Authority and competent International Preliminary Examining Authority in compliance with Article 49, Rule 83.1bis 90.1 Patent Cooperation Treaty (PCT).
Professional liability insurance: Anadolu Insurance Company 322572, İstanbul
Koroğlu Patent Bürosu
Ayça Koroğlu
Türk Patent Vekili
Hanımefendi Sk, Merkez Mah. No:97 Şişli, 34381, İstanbul
Vergi no: 5790372547
E-posta:contact@aycakoroglu.com
Tel: +90 532 461 0428
Türk Patent Vekili olarak temsil hakkı:
Vekillik; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlıdır.
Disiplin Yönetmeliği Mesleki Ahlak Kuralları’na bağlı olarak temsil işlevi ifa edilmektedir. 
Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde temsil hakkı: Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Madde 49, Yönetmelik 83.1bis 90.1 uyarınca Uluslararası Büro, yetkili Uluslararası Araştırma Kurumu ve Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş nezdine temsil hakkına
sahiptir.
Mesleki Sorumluluk Sigortası: Anadolu Sigorta A.Ş. 322572, İstanbul

Koroğlu Patent

Koroğlu Patent Bürosu
Ayça Koroğlu
Turkish Patent Attorney
Hanımefendi Sk, Merkez Mah. No:97 Şişli, 34381, İstanbul
contact@aycakoroglu.com
+90 532 461 0428
The material on this website is for general informational purposes only and should not be construed as legal advice.
|imprint|
Do not forget to follow Patent Dictionary on Instagram…